k2y - or gibberellins A3-induced astaxanthin accumulation is associated with up-regulation of transcription of beta-carotene ketolase genes (bkts) in microalga Haematococcus pluvialis

Gelen menüde sigortalı işe giriş bildirgesi iptal seçilir ve öğrencinin T.C. kimlik numarası yazılarak işleme devam edilir. Gelen ekranda görünen bildirgenin ...

Gelen menüde sigortalı işe giriş bildirgesi iptal seçilir ve öğrencinin T.C. kimlik numarası yazılarak işleme devam edilir. Gelen ekranda görünen bildirgenin ...